Pro aktualizaci stránek stiskněte klávesu "CTRL+F5"
Naše mateřská škola je zapojena do Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání MŠMT (OPVVV 02_18_064 Šablony II a III).
Operační program Praha - pól růstu ( klikněte zde )

Mateřská škola je otevřena od 6:45 do 17:15 hod.

Naše škola má čtyři třídy a nachází se v Praze 13 nedaleko stanice metra Hůrka. Mateřská škola je obklopena zahradou, která je vybavena herními i environmentálními prvky.
Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové aktivity, hry i zkoumání přírody.
Škola má zelenou, interaktivní a venkovní polytechnickou učebnu.

Náš výchovně vzdělávací program

Motto: Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost,
štěstí, radost a jejich všestranný rozvoj.


Výchovně vzdělávací program naší mateřské školy vychází zejména z potřeb dětí, z jejich přirozené touhy po aktivní činnosti. Je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku se zdůrazněním na pohybový rozvoj a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Respektujeme individuální schopnosti a zvláštnosti dítěte. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Celoroční projekt jsme nazvali Objevujeme svět.
Projekt UNICEF - pomoc uprchlíkům č.1
Žádost městských částí hl. m. Prahy o finanční příspěvek na rok 2023 z projektu
„UNICEF – pomoc uprchlíkům“.docx
Inspekční zpráva 2022 Operační program Jan Amos Komenský
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek
20.6.2024 od 15.30 hodin ve třídě berušek.

Těšíme se na setkání s Vámi
Úvod
O nás Přijímání dětí Režim dne
Jak vybavit dítě do školky Stravování Aktivity Pravidelné aktivity Fotky naší školky
Informace k zveřejnění KONTAKTY
Design by endru
ČTYŘLÍSTEK
Mateřská škola
Aktuálně
►Aktuality / informace◄ Jídelníček 17.06. - 21.06. Jídelníček 24.06. - 28.06. Co nás čeká... Facebook MS
Předpověď počasí
Předpověď počasí